Slimme inzet
van moderne technologie online platform en gebruiksvriendelijke app

Action learning

Winninghabits is een veranderprogramma met behulp van een innovatieve methodiek, gebaseerd op de principes van ‘70-20-10’ en ‘action learning’. Wij helpen medewerkers om hun persoonlijke doel op te knippen in haalbare stappen. Dit zorgt voor focus en de kans om tussentijdse successen te behalen en te vieren.

Online en app


Dankzij een gebruiksvriendelijk en uitnodigend platform kunnen medewerkers gemakkelijk reflecteren. Dit zorgt voor inzicht in het huidige gedrag en stelt hen in staat om nieuw gedrag toe te passen in hun eigen praktijk.

Alle kennis is samengebundeld in een online platform en gebruiksvriendelijke app. Deelnemers zijn zelf eigenaar van hun persoonlijke ontwikkeldoelen en wijze van reflectie.
Stacks Image 6